Cyfronic Fotowoltaika Pompy Ciepła Ogrzewanie Podczerwienią

Fotowoltaika - Prąd ze słońca!

Słoneczne dachy TWOJA NOWA ENERGIA ! 

 

O czym mówimy?

Pojęcie fotowoltaiki odnosi się do zjawiska fizycznego, które polega na zamianie energii światła w energię elektryczną. Ta zamiana dokonuje się w ogniwach. Do budowy ogniw najczęściej wykorzystuje się krzem. Wiele połączonych ze sobą ogniw tworzy moduł fotowoltaiczny, który jest generatorem prądu elektrycznego. Moc wytworzonego prądu zależy od intensywności światła i jest największa przy świetle bezpośrednim i prostopadle padającym. Źródłem odnawialnej i darmowej energii światła jest Słońce.

Dlaczego fotowoltaika?

System fotowoltaiczny może nas uniezależnić od zmian zachodzących na rynku energii. Celem jest maksymalne wykorzystanie darmowej energii elektrycznej. Czasami wymaga to zmiany nawyków i otwarcie się na nowe technologie. Gdy wyprodukujemy więcej energii niż potrzebujemy, nadwyżkę sprzedajemy do sieci publicznej. Możemy też przetworzyć ją w ciepło lub akumulować. Nic się nie marnuje. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej i wymiana licznika energii elektrycznej jest kosztem operatora. Inwestor nie musi posiadać koncesji ani prowadzić działalności gospodarczej. Procedura przyłączenia jest uproszczona.

Dlaczego warto w to zainwestować?

Jakie uczucia budzi w Was rachunek za energię elektryczną? 

Większość urządzeń, z których na co dzień korzystamy wymaga zasilania prądem. W Polsce głównym paliwem, z którego wytwarza się energię elektryczną jest węgiel.