Monitoring audio-video - IP

W znacznym stopniu sukces komercyjny i opłacalność oraz bezpieczeństwo ludzi zależy od aktywnej zewnętrznej i wewnętrznej obserwacji obszarów. Coraz istotniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają systemy dozoru wizyjnego wielu różnych miejsc. Polecamy Państwu systemy CCTV, Kamery, zintegrowane punkty kamerowe, rejestratory cyfrowe, monitory, montaż serwis i doradztwo. 

Projektujemy i wykonujemy systemy monitoringu – kamer i kontroli dostępu.

Tweets by Cyfronic1